Apertura de prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións nas especialidades de Grego, Latín, Sistemas electrónicos e Sistemas electrotécnicos e automáticos, Instalacións electrotécnicas, Máquinas servizos e produción, Oficina e proxectos.. | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Apertura de prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións nas especialidades de Grego, Latín, Sistemas electrónicos e Sistemas electrotécnicos e automáticos, Instalacións electrotécnicas, Máquinas servizos e produción, Oficina e proxectos.. | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

 

Apertura de prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións nas especialidades de Grego, Latín, Sistemas electrónicos e Sistemas electrotécnicos e automáticos, Instalacións electrotécnicas, Máquinas servizos e produción, Oficina e proxectos..
Ven, 10/02/2017 – 10:10

Anuncio do 10 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidades 590002- Grego, 590003- Latín, 590124- Sistemas electrónicos e 590125- Sistemas electrotécnicos e automáticos e no corpo de profesores técnicos de formación profesional nas especialidades 591206- Instalacións electrotécnicas, 591210- Máquinas servizos e produción, 591212- Oficina e proxectos de construción e 591218- Perrucaría.

  • Próxima publicación no DOG
  • Importante: Non se poden facer solicitudes ata a publicación do anuncio no DOG
  • O prazo para presentar a instancia ou as instancias de solicitude, así como a documentación xustificativa dos requisitos mínimos exixidos e dos méritos alegados para a súa baremación, será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia
Etiquetado , , , .Enlace para bookmark : permalink.

Los comentarios están cerrados.